Niemand is een eiland¹ *

 

No man is an island,

Entire of itself,

Every man is a piece of the continent,

A part of the main

 

John Donne

 

Lombok is een wijk nabij en ten westen gelegen van het centrum van Utrecht.

De wijk is zowel multicultureel als sociaal-economisch gelaagd, wat wil zeggen dat er verschillende bevolkingsgroepen met elkaar samenleven.

 

Uitgangspunt voor de vormgeving van de visuele identiteit is de naam van de wijk,  welke  is ontleend aan het eiland Lombok dat onderdeel uitmaakt van de archipel Indonesië. Een archipel of eilandengroep is een landvorm die bestaat uit een ketting of cluster van eilanden.

 

In de vormgeving van de identiteit voor de wijk Lombok is het accent gelegd op zowel de onderlinge samenhang als het individu. De sociale cohesie wordt verbeeldt door de archipel, het individu door een eiland.

In de identiteit zijn de eilanden vertaald naar bouwstenen die gezamenlijk een geheel vormen, waarbinnen elke bouwsteen zijn eigen functie heeft. De bouwstenen zijn qua vorm en grootte gelijk aan elkaar, de kleur is variabel. de bouwstenen kunnen in of aan elkaar worden geklikt worden, j iedere bouwsteen onderdeel uit maakt van een constructie.

 

¹ De uitspraak “Niemand is een eiland, ” een vertaling van “No man is an island” is afkomstig van John Donne (1572-1631). “Mensen gedijen niet wanneer ze geïïsoleerd zijn van anderen.”

 

 

* Proposal

Variabel Element

 

Bestaat uit bouwstenen

van gelijke vorm en grootte

 

Variabel in:

 

- Kleur

- Patroon

- Hoogte en breedte

 van opbouw constructie

 

 

 

Vast Element

 

Bestaat uit 6 zwarte bouwstenen

 van gelijke grootte, kleuren vorm,

met daarin de letters naam van de wijk Lombok.

Het lettertype is Bank Gothic medium

en heeft de kleur wit.

Om enerzijds de informatieverstrekking binnen de wijk te verbeteren en anderzijds een visuele eenheid binnen de wijk te creeren is een nieuw bewegwijzering systeem ontworpen

Dit bewegwijzeringsysteem zal door de hele wijk geplaatst worden. Een groot informatiebord opgebouwd uit meerdere elementen zal worden geplaatst in de kop van Lombok, welke de toegang verschaft tot de wijk.

Zowel de bewegwijzering als het informatiebord zijn afgeleid van het logo, of vormen een variatie op deze.

Het grote bewegwijzeringsbord bestaat uit een aantal verlichte bouwstenen vervaardigd van een semi-transparante geharde kunststof.

Tezamen lijken deze een aantal continenten of eilanden te vertegenwoordigen. Ik heb dan ook bewust van natuurlijke aardkleurige tinten gekozen, om het gevoel van een atlas (multi-nationaal) te vergroten. De eilanden of continenten zijn op hun beurt weer onderverdeeld in kleurnuances om de verschillende instellingen van elkaar te kunnen onderscheiden.

De bouwstenen zijn verwisselbaar, waardoor nieuwe informatie gemakkelijk kan worden toegevoegd.

Affiches

 

Om de betrokkenheid onder de bewoners en de creativiteit binnen de wijk te stimuleren zijn er verschillende  affiches verspreid. Op elk van deze affiches wordt aandacht gevraagd voor een ontwerpwedstrijd, waarvoor de inwoners zich kunnen inschrijven. Uit de inzendingen wordt een selectie gemaakt. Het winnende ontwerp zal worden uitgekozen door een raad van  bewoners en het stads- en wijkbestuur. Hierna zal het ontwerp in samenspraak worden gerealiseerd.

 

Op het eerste affiche wordt aandacht gevraagd voor een ontwerpwedstrijd met betrekking tot de Kanaalstraat.

De Kanaalstraat is de grootste winkelstraat en het hart van Lombok. De hoeveelheid verkeer kan voor overlast zorgen. Om het verkeer beter te kunnen reguleren en ook de zijstraten meer bij de Kanaalstraat te betrekken is besloten om een prijsvraag voor een nieuw ontwerp uit te schrijven onder de bewoners.

Op het tweede affiche wordt aandacht gevraagd voor een prijsvraag met betrekking tot het ontwerp voor het Lombok strand, deze prijsvraag is al eerder gehouden via de website, maar tot op heden is er nog niets met het ontwerp gebeurd. Om de kwestie levendig te houden en de bewoners te stimuleren tot nieuwe ontwerpen, is besloten om opnieuw een prijsvraag uit te schrijven

 

Alle affiches worden gezamelijk opgehangen op de verschillende ontmoetingsplaatsen binnen de wijk.